Phuket Andaman Webmaste Club Phuket Andaman Webmaste Club Phuket Andaman Webmaste Club

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากแนวความคิดของทีม webmaster กลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันเพื่อรวมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดทักษะความรู้ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงมีความคิดว่าน่าจะมีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมขึ้นมา

ข้อบังคับชมรม

ชมรมนี้มีชื่อว่า "ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน" ใช้ชื่อย่อว่า "ชมรมเว็บมาสเตอร์"ประธานชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Phuket - Andaman Webmaster Club" และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "PAWC"

ใบรับรองเว็บไซต์

ทางชมรมจะออกใบรับรองในรูปแบบของหน้าเว็บเพจที่มีโลโก้ของชมรมและข้อความรับรองให้สำหรับเว็บไซต์ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและต้องการขอใบรับรองซึ่งจะต้องนำไปติดที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ของชมรม

ยินดีต้อนรับสู่ ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต-อันดามัน

เราไม่หวังว่าสังคมจะให้อะไรแก่เรา..... แต่เราคิดว่าเราจะให้อะไรแก่สังคมบ้าง..